Heerlijkheid Baarsdorp en Sinoutskerke Lees meer
Erfgoed
Cultureel
Zeeuws

Baarsdorp en Sinoutskerke

Acht eeuwen geschiedenis

Welkom op de website van de heerlijkheid Baarsdorp en Sinoutskerke. Onze Stichting beheert namens de eigenaresse de nog bestaande daaraan verbonden heerlijke rechten.

Middels de Stichting trachten we een uniek stuk Zeeuws cultureel erfgoed te bewaren voor toekomstige generaties en de beschikbare kennis over de heerlijkheid publiekelijk toegankelijk te maken.

Lees meer

Actueel nieuws

Vrijwilligers/Denktank

Momenteel zijn wij bezig een Denktank te vormen bestaande uit een groep mensen die een aantal keer bij elkaar komen om van gedachten te wisselen over de toekomst en een eigentijdse invulling van de heerlijkheid Baarsdorp en Sinoutskerke.

De Stichting is daarom op zoek naar vrijwilligers die zich willen aansluiten bij de Denktank. Ook u bent van harte uitgenodigd om mee te doen.

Lees meer

Resterende rechten

Alle rechten

Plantrecht in Baarsdorp en Sinoutskerke 

plantrechten

Het plantrecht is het oude zakelijke recht om (de eigendom van) beplantingen te hebben op grond die aan een ander toebehoort. Dit heerlijk recht komt in Zeeland voor als ambachtsgevolg en hangt vaak samen met het recht van etting (schapendrift).
Read More
Learn More
schapendrift in Baarsdorp en Sinoutskerke 

schapendrift

Het recht van schapendrift in Baarsdorp en Sinoutskerke is het recht om schapen van en naar een weideplaats te drijven over de bermen van de wegen en wegelingen in het ambachtsheerlijke gebied. Dit recht houdt verband met het recht van grasetting en het plantrecht.
Read More
Learn More
recht van kerkgestoelte 

kerkgestoelte

Onder het recht van kerkgestoelte wordt verstaan het op de eigendom van de kerk drukkende zakelijke recht tot het hebben van een gestoelte (herenbank) in de kerk, als het zakelijk recht op het gebruik van een vaste zitplaats op een herenbank in de kerk.
Read More
Learn More
Visrecht in Baarsdorp en Sinoutskerke 

recht van visserij

Het heerlijk visrecht is het zakelijk recht om met uitsluiting van anderen te vissen in water dat aan anderen in eigendom toebehoort. Binnen het ambachtsheerlijke gebied van Baarsdorp en Sinoutskerke geldt dit recht sinds 's-mensen heugenis.
Read More
Learn More
Immaterieel erfgoed

De heerlijkheid Baarsdorp en Sinoutskerke is per 11 januari 2019 toegelaten tot het Netwerk Immaterieel Erfgoed. Op 24 april 2019 is opname in de Inventaris ook aangevraagd.

Registratie Kadaster

Op 2 september 2019 zijn voor de meeste percelen de rechten van beplanting der wegen, het recht van grasetting en het recht van schapendrift bij het Kadaster geregistreerd. Enkele andere percelen, zoals op de Grotedijk te 's-Heer Abtskerke, volgen in 2020 of 2021.

Uitbouwen vrijwilligersorganisatie

In 2020 bouwt de Stichting verder aan de vrijwilligersorganisatie, om meer activiteiten rondom het uitoefenen van de rechten te kunnen organiseren.

Heerlijkheid Baarsdorp en Sinoutskerke

acht eeuwen unieke geschiedenis

heerlijkheid Baarsdorp en Sinoutskerke, Zeeuws erfgoed

De StichtingGeschiedenis

U doneert aan : Heerlijkheid Baarsdorp en Sinoutskerke

Hoe veel wilt u doneren?
€10 €20 €30
Wilt u vaste donateur worden? Ik wil doneren
Hoe vaak wilt u de donatie laten plaats vinden? (inclusief deze donatie) *
Naam *
Achternaam *
E-mail *
Telefoonnummer
Adres
Eventuele opmerkingen
paypalstripe
Laden...