Heerlijkheidsgebied

Baarsdorp en Sinoutskerke

Heerlijkheidsgebied


Het gebied van de heerlijkheid Baarsdorp en Sinoutskerke strekt zich uit van 's-Heer Arendskerke en Goes in het noorden, tot aan Nisse in het zuiden. Van Heinkenszand in het westen tot 's-Heer Abtskerke in het oosten. Bij elkaar zo'n 1100 hectare.

kaart heerlijkheden
Kaart van de heerlijkheden van 1753


Tot zeer recent werd er bij de bepaling van de omvang van het heerlijkheidsgebied gebruik gemaakt van de kaart die Hattinga in 1753 maakte van Zuid-Beveland. In het besef dat er destijds geen geavanceerde technische hulpmiddelenen beschikbaar waren om een landkaart te maken, is de Hattingakaart verbazend nauwkeurig te noemen.

Niettemin volstaat een dergelijke kaart niet in de moderne tijd, reden waarom er met medewerking van het Kadaster een nieuwe kaart is gemaakt. Daarbij is uitgegaan van de gemeentekaart van de voormalige gemeente 's-Heer Abtskerke, die de heerlijkheden Baarsdorp, Sinoutskerke en 's-Heer Abtskerke grotendeels omvatte. De meest actuele kaart treft u hieronder.Actuele kaarten en percelen


kaart heerlijkhedenOp het bijgaande kaartje is de heerlijkheid Baarsdorp en Sinoutskerke geprojecteerd op een kaart van een deel van het Poelgebied (actualisatiedatum 6 mei 2020). U kunt het kaartje openen door er op te klikken.

Alle percelen die zich binnen de heerlijkheidsgrenzen bevinden zijn in beginsel belast met een of meer nog bestaande heerlijke rechten. Het ligt in de verwachting dat op termijn alle rechten zullen worden geregistreerd bij het Kadaster, voor zover dit nog niet is gebeurd.

Het meest voorkomend recht is het heerlijk visrecht, dat op ieder perceel rust. Indien u wilt weten of uw perceel binnen de heerlijkheid Baarsdorp en Sinoutskerke valt, of indien u wilt weten met welke rechten uw perceel is belast, klik dan hier voor het voorlopige perceeloverzicht.

Hoewel er uiterste zorgvuldigheid betracht is bij het opstellen van de perceellijst en de gebiedskaart, garanderen wij niet dat deze foutloos zijn. Door continu historisch onderzoek worden de grenspercelen soms nog aangepast. Neem bij twijfel contact met ons op.

Heerlijkheid Baarsdorp en Sinoutskerke
heerlijkheid Baarsdorp en Sinoutskerke

U doneert aan : Heerlijkheid Baarsdorp en Sinoutskerke

Hoe veel wilt u doneren?
€10 €20 €30
Wilt u vaste donateur worden? Ik wil doneren
Hoe vaak wilt u de donatie laten plaats vinden? (inclusief deze donatie) *
Naam *
Achternaam *
E-mail *
Telefoonnummer
Adres
Eventuele opmerkingen
paypalstripe
Laden...