De titel

De aanduiding van de eigenaar
de titel van de heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp

De titel ambachtsheer

Van Sinoutskerke en Baarsdorp

Traditioneel wordt de enig eigenaar van de heerlijke rechten "heer van X" of "vrouwe van X" genoemd, waarbij X dan staat voor de naam van de heerlijkheid. Oorspronkelijk was dit de aanspreektitel van ridders, die in de latere middeleeuwen ook voor eigenaren van heerlijkheden werd gebruikt. Is er sprake van een gemeenschappelijk eigendom, noemen de eigenaren zich heer of vrouwe in/tot, gevolgd door de naam van de heerlijkheid.

In 1925 verkochten de toenmalige eigenaren van de heerlijkheid haar in delen aan verschillende kopers: de grond en het grootste deel van de heerlijke rechten aan de Goesse notaris Van Dissel, de visrechten aan de gebroeders Siepman en medegebruik van de titel van Sinoutskerke aan meneer A.A. van Rossem. In de tijd van het Ancien Régime kon de titel van Sinoutskerke overigens niet los van die van Baarsdorp worden verkocht, omdat de heerlijkheden Sinoutskerke en Baarsdorp in de veertiende eeuw formeel samengevoegd zijn.

Pas na 82 jaar kwamen door vererving, schenking, koop en veel toeval de heerlijke rechten horend bij de heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp, inclusief de titel, in 2017 in handen van één eigenaar, mevrouw M.J. van Huykelom van de Pas. De door haar gevoerde titel is "Vrouwe van Baarsdorp en in Sinoutskerke". Het is voor het eerst sinds de dertiende eeuw dat de oorspronkelijke heerlijkheid Baarsdorp slechts één eigenaar heeft.

Voor de heerlijkheid van Sinoutskerke ligt de kwestie dus iets anders: de resterende heerlijke rechten van de heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp zijn volledig eigendom van mevrouw M.J. van Huykelom van de Pas, met uitzondering van het recht op de titel van Sinoutskerke. Dit recht deelt zij met de nazaten van meneer A.A. van Rossem, die overigens de titel niet voeren. Wel noemen zij zich "Van Rossem van Sinoutskerke".

Klik hier om meer over dit onderwerp te lezen.

Naamgebruik

Ten tijde van het Ancien Régime (tot 1795) was het gebruikelijk dat de naam van een heerlijkheid werd toegevoegd aan de familienaam van de eigenaar. Op die manier zijn veel dubbele achternamen ontstaan. Sinds 1858 mag de naam van een heerlijkheid niet meer officieel aan een achternaam worden toegevoegd. Achternamen kunnen in Nederland slechts bij Koninklijk Besluit worden gewijzigd.

Niettemin komt het in de praktijk nog veelvuldig voor dat eigenaren van heerlijkheden informeel de naam van een heerlijkheid aan hun geslachtsnaam toevoegen. Een dergelijke dubbele achternaam naam is niet officieel registreerd, maar past wel in een eeuwenlange traditie. In Nederland's Adelsboek en Nederland's Patriciaat worden (informele) namen met heerlijkheden vermeld, net als de titel "heer/vrouwe van X".

U doneert aan : Heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp

Hoe veel wilt u doneren?
€10 €20 €30
Wilt u vaste donateur worden? Ik wil doneren
Hoe vaak wilt u de donatie laten plaats vinden? (inclusief deze donatie) *
Naam *
Achternaam *
E-mail *
Telefoonnummer
Adres
Eventuele opmerkingen
paypalstripe
Laden...